ISAF World Sailing

WOPR 601 100 100

Sposób uzyskania stopnia

Osoba pragnąca uzyskać stopień żeglarza jachtowego powinna:

1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego.

Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień żeglarza jachtowego.
Szkolenie musi uzyskać akceptację właściwego OZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.
Ukończenie szkolenia potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu odpowiednim zaświadczeniem.

2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:
- ukończenie 12 roku życia
- złożenie wymaganych dokumentów:
∙ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego (patrz p. 1),
∙ pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy osób niepełnoletnich),
∙ zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
∙ wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego,
- wniesienie opłaty egzaminacyjnej (cennik).

3. Zdać egzamin na stopień żeglarza jachtowego.
Egzamin na stopień żeglarza jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień żeglarza jachtowego.
Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.
Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

4. Wnieść opłatę za wydanie patentu żeglarza jachtowego i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu.
Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

5. Odbiór patentu.
Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent żeglarza jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.

Polskie żaglowce

Kapitan Borchardt

Kapitan Borchardt

Żaglowiec s/y Kapitan Borchardt nazwany na część wybitnego polskiego literata–marynisty i niezwykłego człowieka morza z...

Zawisza Czarny

Zawisza Czarny

Szkuner sztakslowy należący od lat 60-tych do Związku Harcerstwa Polskiego.

Dar Młodzieży

Dar Młodzieży

Trzymasztowa fregata zbudowana została w Stoczni Gdańskiej. Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982r.

Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin

Historia prawdziwa

Generał Zaruski

Generał Zaruski

Znaczenie STS Generał Zaruski dla polskiego żeglarstwa jest ogromne. Przez prawie 60 lat jego morskiej służby przez jego...

Pogoria

Pogoria

STS Pogoria - polska barkentyna zbudowana w 1980 roku.

zobacz galerię żaglowców

Reklama

Sponsor główny
Energa
Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Programy
Pływam bez promili
Energa Sailing
Gdynia
My Live Regatta
Wspieramy Klub
Partnerzy
Polska
Gdańsk
HP
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
COMS
Polska
Wiatr i Woda
Boatshow
Prawo Sportowe
Cosinus Yachting
Rehasport
Partner prasowy
Żagle
TVP
Trojka
Onet
PAP
Patronat medialny
WIATR
SailBook.pl

sailnews.pl
Portal Żeglarski
Tawerna Skipperów
DAD Sportswear